Thứ năm, 18/07/2024
Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, các tin bài và số liệu chỉ có tính tham khảo!
Ngày đăng: Thứ năm, 16/05/2024
Xem với cỡ chữ

Bản tin số 2 năm 2024: Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa