Thứ năm, 18/07/2024
Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, các tin bài và số liệu chỉ có tính tham khảo!
      Cùng với việc nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các cách làm mới vào sản xuất, các nhiệm vụ khoa học c&ocir...
Ngày: 2 tháng trước | Xem tiếp
      Những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học đã thực sự trở thành cầu nối quan trọng tạo sự liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại h...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
      Trong hệ thống bảo tàng cấp tỉnh, Yên Bái là tỉnh thứ 2 sau Quảng Ninh thực hiện bảo tàng ảo với hệ thống trưng bày điện tử trực quan...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
      Vài năm trở lại đây, Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái đã triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học ứng dụng công nghệ thông tin...
Ngày: 9 tháng trước | Xem tiếp
video photo

Liên kết website