Thứ năm, 18/07/2024
Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, các tin bài và số liệu chỉ có tính tham khảo!
Ngày đăng: Thứ ba, 21/05/2024
Xem với cỡ chữ

Sở Khoa học và Công nghê tỉnh Yên Bái tổ chức lễ kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

      Ngày 18/5/2024 ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái, tổ chức lễ kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ. Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên Lãnh đạo qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên Lãnh đạo đã chuyển công tác; các đồng chí cán bộ hưu trí và tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.

Các đồng chí nguyên Lãnh đạo qua các thời kỳ,nguyên Lãnh đạo đã chuyển công tác và Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm.

      Thực hiện Chỉ thị số 105/TTg ngày 11/3/1959 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ban Kỹ thuật các tỉnh và thành phố. Cùng thời điểm này, tỉnh Yên Bái thành lập phòng Quản lý Đo lường (là cơ quan tiền thân của sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái ngày nay) Năm 1976, sáp nhập 3 tỉnh: Nghĩa lộ, Yên Bái và Lào Cai thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, khi đó phòng Đo lường tỉnh Yên Bái được sáp nhập với Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai thành Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn; đến năm 1980 đổi tên thành Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn.

      Năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn tách ra thành 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai; Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn được tách ra thành Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai và Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái. Đến năm 1993, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái được đổi tên thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Yên Bái. Đến tháng 10 năm 2003, chức năng quản lý nhà nước về môi trường được chuyển giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, khi đó Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Yên Bái một lần nữa được đổi tên thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái cho đến ngày nay. Với chức năng nhiệm vụ: Là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

      Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, từ một phòng có 3 cán bộ, đến nay Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái đã có 54 cán bộ công chức viên chức và người lao động, với 5 phòng chức năng và 1 đơn vị sự nghiệp. Về trình độ chuyên môn 100% công chức, viên chức có trình độ đại học, có 01 tiến sỹ và 14 thạc sỹ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song ngành khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã có nhiều cố gắng, luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ; chủ trương, định hướng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đã vận dụng, triển khai sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của một tỉnh miền núi, không ngừng phấn đấu, xây dựng và phát triển, từng bước khẳng định vai trò là động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

      Từ năm 2011 đến nay, hàng năm trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện từ 20 đến 30 đề tài, dự án khoa học. Trong đó chủ yếu là các đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, hướng tới Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, theo đúng định hướng của tỉnh. Công tác quản lý Thanh tra, quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, truyền thông… về khoa học và công nghệ hoạt động có hiệu quả.

      Hưởng ứng Ngày khoa học công nghệ Việt Nam năm 2024, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã có nhiểu hoạt động thiết thực như: Phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh tổ chức Hội thi tin học trẻ; tuyên truyền về Hội thi sáng tạo kỹ thuật; tổ chức Hội nghị bàn giao sản phẩm, kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh kết thúc, nghiệm thu năm 2023 cho các đơn vị có cam kết tiếp nhận; phối hợp Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các tổ chức Hội thành viên theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5/2024"...

      Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành. Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo. Góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Phan Thu Hương

Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái

 

TAGS : Khoa học
video photo

Liên kết website