Thứ năm, 18/07/2024
Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, các tin bài và số liệu chỉ có tính tham khảo!
Ngày đăng: Thứ ba, 21/05/2024
Xem với cỡ chữ

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

      Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, ngành khoa học và công nghệ lời chúc mừng nồng nhiệt, lời chào trân trọng và tình cảm chân thành nhất.

      Cách đây 65 năm, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 016-SL ngày 04/3/1959 thành lập Ủy ban Khoa học Nhà nước. Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, ngành khoa học và công nghệ Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; phục vụ tái thiết đất nước sau thống nhất; đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

      Để tôn vinh, ghi nhận đóng góp của lực lượng khoa học và công nghệ cả nước cũng như lan tỏa tình yêu khoa học và khát vọng cống hiến đến thế hệ trẻ, từ năm 2014 đến nay, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 đã trở thành ngày truyền thống, ngày hội của ngành khoa học và công nghệ. Thông điệp của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm nay: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Nâng tầm vị thế quốc gia” cũng là thông điệp của niềm tự hào, niềm tin và kỳ vọng của toàn xã hội đối với tri thức, tài năng và lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

      Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành đột phá chiến lược và là động lực chính cho phát triển kinh tế - xã hội, đưa nước ta nhanh chóng trở thành nước có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030, nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 như Văn kiện Đại hội XIII đã chỉ rõ, trong thời gian tới chúng ta cần tiếp tục kiên trì đổi mới tư duy, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp lớn về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, trọng tâm là sửa đổi toàn diện Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; nâng cao tiềm lực và trình độ khoa học và công nghệ; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

      Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế đang là xu hướng chủ đạo và phát triển mạnh mẽ, mang lại thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức đòi hỏi chúng ta phải luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt thích ứng để ứng phó kịp thời. Lực lượng khoa học và công nghệ cần chủ động trang bị đủ năng lực và tiềm lực để đón đầu các xu hướng mới, giải quyết các vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

      Để làm được điều đó, bên cạnh sự ủng hộ, chung tay của toàn xã hội cần sự quyết tâm, nỗ lực lớn hơn nữa của lực lượng khoa học và công nghệ. Với vai trò đầu mối quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu Chính phủ tạo môi trường và điều kiện tốt hơn nữa cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Lực lượng khoa học và công nghệ sẽ đồng hành cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực, say mê lao động, sáng tạo, dám dấn thân trong hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, mang lại niềm vinh dự, tự hào cho cá nhân, gia đình, cộng đồng, dân tộc và đất nước.

      Kính chúc các Đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Thân ái!

Huỳnh Thành Đạt

                                              ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

      BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công ghệ

 

TAGS : Khoa học
video photo

Liên kết website