Thứ năm, 18/07/2024
Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, các tin bài và số liệu chỉ có tính tham khảo!
Ngày đăng: Chủ nhật, 28/04/2024
Xem với cỡ chữ

Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin Khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái hoàn thành tốt nhiệm vụ quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ giải pháp quý II/2024

        Trong Quý I/2024, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái (Trung tâm) đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ảnh Minh hoạ

      Về công tác tham mưu, hành chính, tổng hợp: Đã tham mưu cho lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, trình cấp có thẩm quyền để phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm; trình Sở Khoa học và Công nghệ nhiều văn bản có liên quan đến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và dự toán kinh phí hoạt động của Trung tâm năm 2024; công tác tổ chức cán bộ...Thực hiện tốt công tác quản trị, văn thư, thủ quỹ, kế toán của đơn vị. Thường xuyên quán triệt viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

      Về hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ: Đã xuất bản và phát hành 01 Bản tin Thông tin khoa học và công nghệ; xây dựng và phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái chuyên mục "Khoa học và Công nghệ"; đăng chuyên mục "Khoa học và Công nghệ" trên Báo Yên Bái; xây dựng kế hoạch, kịch bản chương trình sản xuất Phim tài liệu: Kỷ niệm 65 năm hình thành và phát triển ngành khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái (18.5.2024).

      Về công tác nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ: (i) tiếp tục hoàn thiện thuyết minh và dự toán dự án: "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống vải chín sớm PH40 theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Yên Bái"; (ii) hoàn thiện thuyết minh và dự toán kinh phí 02 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2024: (1) tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và chuyển giao thành tựu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái; (2) tiếp tục chăm sóc, theo dõi, đánh giá giống na nhập nội thuộc nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thực hiện năm 2023 “Nhân rộng mô hình trồng giống Na nhập nội tại tỉnh Yên Bái; (iii) cùng với đó, đã triển khai việc xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp tại Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái như: Mô hình dưa bở trong nhà màng với diện tích 1.200 m2; chuẩn bị nguyên vật liệu, giống, để sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo vụ Xuân - Hè năm 2024; chăm sóc mô hình trồng cây Na nhập nội với quy mô 1,0ha; chuẩn bị nguyên vật liệu để sản xuất nấm Linh Chi từ nguyên liệu ngọn, cành cây keo vụ Hè - Thu năm 2024; tiếp tục quản lý, bảo vệ đảo hồ Thác Bà, chăm sóc vườn cây So, S1 giống bưởi Đại Minh, Quýt Sen trong nhà lưới và toàn bộ diện tích trồng cây ăn quả có múi...

      Về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Thực hiện kiểm định đối với phương tiện đo (PTĐ) nhóm 2, lĩnh vực Ứng dụng năng lượng nguyên tử, tổng số: 232 phương tiện đo, cấp chứng chỉ kiểm định cho 232 PTĐ các loại. Đo đánh giá an toàn bức xạ: 11 phòng đặt máy X-quang; cử 05 lượt viên chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về an toàn bức xạ trong X-quang chuẩn đoán y tế, về nhận thức chung ISO 17025, về “Phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện”.

      Từ những kết quả đã đạt được, Trung tâm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong Quý II/2024 bao gồm: (i) tiếp tục phối hợp với các cá nhân, tổ chức có liên quan triển khai kế hoạch nhiệm vụ thông tin khoa học và công nghệ; thu thập thông tin các hoạt động của ngành khoa học và công nghệ để tuyên truyền trên Bản tin Thông tin khoa học và công nghệ, trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ; Báo Yên Bái và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, quản trị, văn phòng trong đơn vị; (ii) triển khai có hiệu quả 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống vải chín sớm PH40 theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Yên Bái) và 02 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2024; tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp tại Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái và tại Phòng thí nghiệm của Trung tâm theo Kế hoạch đề ra; quản lý, bảo vệ đảo hồ Thác Bà, chăm sóc vườn cây So, S1 giống bưởi Đại Minh, Quýt Sen trong nhà lưới và toàn bộ diện tích trồng cây ăn quả có múi; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, minh chứng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất an toàn, tiến tới cấp chứng nhận phẩm OCOP từ 3 sao trở lên đối với sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo, nấm Linh chi; (iii) thực hiện công tác phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung vào thực hiện việc kiểm định các phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm định phương tiện đo về khối lượng của các hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh (thành phố Yên Bái; huyện Trấn Yên, Yên Bình...), xác định đây là nhiệm vụ chính trị, nhằm góp phần vào công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng.

      Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra đòi hỏi mỗi viên chức, người lao động của Trung tâm cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đoàn kết, đồng lòng, hỗ trợ nhau trong công việc; kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp với lãnh đạo Trung tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Trung tâm trong Quý II/2024 đã đề ra./.

Lê Viết Bảo - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học  và công nghệ tỉnh Yên Bái

video photo

Liên kết website